Rzeczoznawca Majątkowy Jacek Chruślicki

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za wycenę ustalana jest z klientem przed przyjęciem przeze mnie zlecenia i uzależniona jest od rodzaju, zakresu i cel dla jakiego jest sporządzana.
Na cenę za sporządzenie operatu szacunkowego nie wpływa ustalona przeze mnie wartość nieruchomości.
W przypadku innych usług, cena ustalana jest w zależności od rodzaju zlecenia, stopnia skomplikowania i przewidywanego nakładu pracy.